Produkter for privatmarkedet

Belysning privatmarked

Vi kan tilby den beste belysningsløsningen som skaper stemningsfull atmosfære til din bolig. Vi monterer LED både innendørs og på utendørsområder.

Sikkerhet

Vi påtar oss de fleste oppdrag innen sikkerhet og kan levere komplette / integrerte sikkerhetsløsninger til hjem og omsorgsboliger. Også enklere oppgaver som tidsbrytere, komfyrvakter, etc.

Nybygg

Vi tar på oss nybygg enten det er hytte, enebolig eller rekkehus for rask gjennomføring. Finner de rette tekniske løsningene og gjennomfører innen de økonomiske rammene.

Service og vedlikehold

Vi utfører service- og vedlikeholdsoppdrag, og ingen jobb er for liten. Kan gi gode råd og tips på belysning, varme og generell installasjon.

Enøk

Tilbyr løsninger på energioptimalisering som gir store reduserte energikostnader best utnyttelse av det elektriske anlegget.

Varme og bad

Spesialist på å finne den mest tilpassede løsningen som gir deg en mer attraktiv bolig med høy komfort som gir lavere energiutgifter, bedre inneklima og også nedkjøling på varme dager.

varmestyring

Spesialist på å finne den mest tilpassede løsningen, som gir deg en mer attraktiv bolig med høy komfort som gir lavere energiutgifter, bedre inneklima og også nedkjøling på varme dager.

Lys og varmestyring

Finner den beste løsning for dere når det gjelder varme styring for å øke komforten og energisparende løsninger. Lysstyring benyttes for å skape fine stemninger ved ulik bruk.

Ekom Spesialist

Innehar EKOM autorisasjon for installasjon av tele/data, kabel-tv, brann og innbrudds-sikring. Tilpasser løsninger til ditt behov.

Intelligent styring

Vi har høy kompetanse på intelligente styringer som kan styre lys, varme, persienner, brann, tyveri, porttelefon, multimedia mm.

Elbillading

Salget av mer miljøvennlige biler som elbiler og ladbare hybrider er økende. Lading av slike biler skal skje pa en sikker og effektiv mate. Egenskaper egenskap 1 egenskap 2 egenskap 3 egenskap 4

Varmepumpe

Spesialist på å finne den mest tilpassede løsningen som gir deg en mer attraktiv bolig med høy komfort som gir lavere energiutgifter, bedre inneklima og også nedkjøling på varme dager.

Rehabelitering el anlegg

Vi har stor erfaring med rehabilitering i boliger der vi finner de beste og smarteste løsningene. Utfører alt av inne og ute arbeid. Har høy kompetanse på belysning og varme løsninger, samt styring av disse. Kan også tilby gunstig finansieringsløsning.


Jeg er interressert i: